Om beskæftigelsesregionen

Om BRHS

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Telefontid 8.30-16.00 mandag-torsdag og 8.30-14.00 fredag.

E-ma  (bruges også til sikker mail)

 

Find os på kort

 

Kontakt til medarbejdere direkte:

Se liste over medarbejdere

Kontakt til Det regionale Beskæftigelsesråd:

Beskæftigelsesrådet
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
Universitetsvej 2
4000 Roskilde

 

Uncategorized

Arbejdsmarkedsbalancen

Få overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i Hovedstaden og Sjælland
Hjælp til søgning
Søgning
Vælg én eller alle erhvervsgrupper samt én eller flere kategorier i Arbejdsmarkedsbalancen.
Erhvervsgruppe

Balancestatus
Jobmuligheder

Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft
Rigtig gode jobmuligheder
Mangel på arbejdskraft
Paradoksproblemer
Balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft
Gode jobmuligheder
Overskud af arbejdskraft
Mindre gode jobmuligheder
Sammenlign søgeresultatet i de fire regioner

Offentliggjort 13. januar 2014
Næste offentliggørelse ultimo juni 2014
Vis oversigt over ufaglærte stillingsbetegnelser på erhvervsgrupper
Vis oversigt over Arbejdsmarkedsbalancen på erhvervsgrupper
Læs mere om kategorierne i Arbejdsmarkedsbalancen
Læs mere om baggrund og fakta om Arbejdsmarkedsbalancen (PDF-fil)
Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Voksenlærlinge

Voksenlærlingeliste

 

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Voksenlærlingetilskud kan kun gives til uddannelsesaftaler for uddannelser og trin, som eksplicit er nævnt på Voksenlærlingelisten. Det vil sige, at såfremt det alene af listen fremgår, at der kan gives tilskud til trin 2 på en uddannelse, kan der ikke gives særskilt til trin 1.

Voksenlærlingeliste gældende fra 1. januar 2011 – sorteret efter branche (pdf, december 2010).

Voksenlærlingeliste gældende fra 1. januar 2011 – sorteret efter uddannelse (pdf, december 2010).

Eller gå via forbogstav i den ønskede erhvervsuddannelse. Tilskuddet kan gives til og med 31. 12. 2011.  – med mindre andet fremgår ud for den enkelte uddannelse

A|B|C|D|E|F|G|H|I|K|L|M|O|P|R|S|T| U|V| Æ|

A

 

 • Anlægsgartner
  Anlægsgartnerassistent (trin 1)                                      30. juni 2011
  Anlægsgartner (plejeteknik) (trin 2/speciale)                   30. juni 2011
  Anlægsgartner (anlægsteknik) (trin 2/speciale)                30. juni 2011
 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
  Kloakrørlægger (trin 1)
  Bygningsstruktør (trin 2/speciale)                                   
  30. juni 2011
  Brolægger (trin 2/speciale)
  Anlægsstruktør (trin 2/speciale)  
 • Automatik- og procesuddannelsen
  Automatikmontør (trin 1)
  Automatiktekniker (trin 2/speciale)
  Automatiktekniker i elevatorbranchen (trin 2/speciale)
  Automatiktekniker i elektrobranchen (trin 2/speciale)


B

 • Bager og konditor 
  Brødbager (trin 1)
  Brødbager med profil (trin 2)
  Bager (trin 3/speciale)
  Kagekonditor (trin 1)
  Kagekonditor med profil (trin 2)
  Konditor (trin 3/speciale) 
 • Beklædningshåndværker
  Tekstil- og beklædningsassistent (trin 1)                       30. juni 2011
  Beklædningshåndværker (trin 2/speciale)                      30. juni 2011
 • Beslagsmed                                                                30. juni 2011
 • Boligmonteringsuddannelsen 
  Autosadelmager (speciale)                                            30. juni 2011
  Møbelpolstrer (speciale)                                               30. juni 2011
  Gardindekoratør (speciale)                                            30. juni 2011
  Gardinmontør (speciale)                                                30. juni 2011
 • Brolægger(se også Anlægsstruktør)
 • Bygningsmaler
  Bygningsmaler (speciale) 
 • Bygningsstruktør(se også Anlægsstruktør)
 • Bådbygger (se også Maritime håndværksfag)
 • Bådmekanikeruddannelsen
  Bådassistent (trin1)                                                       30. juni 2011
  Bådmekaniker (trin2/speciale)                                        30. juni 2011

Til sidens top

C

 • CNC-teknikuddannelsen
  CNC-assistent (trin 1)
  CNC-tekniker (trin 2/speciale)  
 • Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
  Cykelmontør (trin 1)                                                   30. juni 2011
  Cykelmekaniker (trin 2 (speciale))                                  30. juni 2011
  Knallertmekaniker (trin 1)                                             
  30. juni  2011
  Motorcykelmekaniker (trin 2/speciale)                            
  30. juni 2011

Til sidens top
D

 • Data- og kommunikationsuddannelsen
  Teleinstallationstekniker (trin 1)
  Telesystemtekniker (trin 2/speciale)
  IT-supporter (trin 1)
  Datatekniker infrastruktur (trin2/speciale)
  Datatekniker programmering (trin 2/speciale)
 • Detailhandelsuddannelsen med specialer 
  Butiksmedhjælper (trin 1)
  Salgsassistent (trin 2/speciale)
  Salgsassistent med profil (trin 2/speciale)
  Blomsterdekoratør (speciale)  
 • Detailslagter
  Detailslagteraspirant (trin 1)
  Detailslagter (delikatesse) (trin 2/speciale)
  Detailslagter (fisk og vildt) (trin 2/speciale)
  Detailslagter (slagtning) (trin 2/speciale)
  Detailslagter (butik) (trin 2/speciale)  

Til sidens top
E

 • Ejendomsservicetekniker  
  Ejendomsmedhjælper (trin 1)
  Ejendomsservicetekniker (trin 2/speciale)   
 • Elektriker
  Bygningsautomatik (speciale)
  El-montør (speciale)
  Installationsteknik (speciale)
  Kommunikationsteknik (speciale)
  Styrings- og reguleringsteknik (speciale)  
 • Elektronik- og svagstrømuddannelsen  
  Elektronikfagtekniker (trin 1)                                       30. juni 2011
  Medicotekniker (trin 2/speciale)
  Radio-tv-fagtekniker (speciale)  
 • Elektronikoperatør
  Elektronikoperatør (speciale)
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen  
  Materielmekaniker ((trin 1)
  Entreprenørmaskinmekaniker (trin 2/speciale)              
  30. juni 2011
  Landbrugsmaskinmekaniker (trin 2/speciale)                30. juni 2011
  Landbrugssmed (trin 2/speciale)                                 30. juni 2011
  Personliftmekaniker (trin2/speciale)                             
  30. juni 2011
  Kranmekaniker (speciale)  
 • Ernæringsassistent
  Ernæringshjælper (trin 1)
  Ernæringsassistent (trin 2/speciale)  
 • Eventkoordinator
  Eventassistent (trin 1)                                                 30. juni 2011
  Eventkoordinator (trin 2/speciale)                                
  30. juni 2011

Til sidens top
F

 

 • Film- og tv-produktionsuddannelsen
  Film- og tv-assistent (trin 1)
  Film- og tv-produktionstekniker (trin 2/speciale)  
 • Finansuddannelsen  
  Kundemedarbejder (trin 1)
  Finansassistent  med profiler  (trin 2/speciale) 
 • Finmekaniker
  Finmekanikerassistent (trin 1)                                      30. juni 2011
  mekaniker (trin 2/speciale)                                          30. juni 2011
  Låsesmed (trin 2/speciale)                                           30. juni 2011
  Våbenmekaniker (trin 2/speciale)                                  30. juni 2011
 • Fitnessinstruktør
  Fitnessinstruktør (speciale)                                          30. juni 2011
 • Flymekaniker 
  Flymekaniker-B1 (speciale)                                          30. juni 2011
  Flymekaniker-B2 (speciale)                                          30. juni 2011
 • Forsyningsoperatør
  Forsyningsoperatør (el-forsyning) (speciale)
  Forsyningsoperatør (kraftværksektor) (speciale) 
 • Fotograf
  Fotograf (speciale) 
 • Frisør 
  Frisøraspirant (trin 1)                                                  30. juni 2011 
  Frisør (trin 2/speciale) 
                                                  30. juni 2011
 • Frontline pc-supporter
  Frontline pc-supporter (speciale)
                                   30. juni 2011
 • Frontline radio-tv-supporter
  Frontline radio-tv-supporter (speciale)

Til sidens top


G

 • Gastronom
  Gastronomassistent (trin 1)
  Cater (trin 2/speciale)                                                    
  30. juni 2011
  Kok (trin 2/speciale)                                                      30. juni 2011
  Smørrebrødsjomfru (trin 2/speciale) 
 • Generel kontoruddannelse 
 • Glarmester
  Glarmester (speciale) 
 • Greenkeeper
  Greenkeeperassistent (trin 1)                                         30. juni 2011
  Greenkeeper (trin 2/speciale)                                         30. juni 2011
  Groundsmanassistent (trin 1)                                         30. juni 2011
  Groundsman (trin 2/speciale)                                        30. juni 2011

Til sidens top
H

 

 • Handelsuddannelsen 
  Kundekontaktcentermedarbejder (trin 1)
  Handelsassistent (service) (trin 2/speciale)
  Indkøbsassistent (speciale)                                            
  30. juni 2011
  Handelsassistent (salg) (trin 2/speciale)
  Logistikassistent (speciale)                                             
  30. juni 2011
 • Hospitalsteknisk assistent
  Audiometrist (trin 1)
  Audiologiassistent (trin 2/speciale)
  Neurofysiologiassistent (speciale) 

Til sidens top
I

 • Industrioperatør
  Industrioperatør (trin 1)
  Industrioperatør – montage (trin 1+2)
  Industrioperatør – produktivitet (trin 1+2)
 • Industrislagter
  Industrislagter (trin 1)
  Kreaturslagter (trin 2/speciale)
  Forædling (trin 2/speciale)
  Svineslagter (trin 2/speciale) 
 • Industriteknikeruddannelsen 
  Industriassistent (trin 1)
  Industritekniker, maskin (trin 2)
  Industritekniker, produktion (trin 3/speciale) 
                    30. juni 2011

Til sidens top

 

 • Karrosseriuddannelsen 
  Karrosserismed (trin 1)                                                30.juni 2011
  Karrosseritekniker (karrosseriopretter) (trin 2/speciale)    30. juni 2011
  Karrosseritekniker (karrosseribygger) (trin 2/speciale)      30. juni 2011
 • Klinisk tandteknikerassistent (individuel EUD)
 • Kok(Se under Gastronom)                                          30. juni 2011
 • Kontoruddannelsen med specialer
  Kontorservice (trin 1)
  Kundekontaktcenter (trin 1)
  Administration (trin 2/speciale)
  Advokatsekretær (speciale)
  Lægesekretær (speciale)
  Offentlig administration (speciale)
  Rejseliv (speciale)
  Revision (speciale)
  Spedition og shipping (speciale)
  Økonomi (speciale) 
 • Konditor(se Bager og konditor)
 • Kosmetiker
  Wellnessassistent (trin 1)                                            30. juni 2011
  Kosmetiker (trin 2/speciale)                                         30. juni 2011
 • Køletekniker
  Køleassistent (trin 1)
  Køletekniker (trin 2/speciale)

Til sidens top


L

 • Laboratorietandtekniker
  Basistandtekniker (trin 1)
  Laboratorietandtekniker (trin 2/speciale) 
 • Lager- og terminaluddannelsen 
  Lagermedhjælper (trin 1)
  Lageroperatør (lager og logistik) (trin 2)
  Lageroperatør (lager og transport) (trin 2)
  Lager- og terminaldisponent (trin 3/speciale) 
 • Landbrugsuddannelsen* (bemærk støtte efter “de minimis-reglerne”)
  Landbrugsassistent (trin 1)                                         30. juni 2011
  Jordbrugsmaskinfører (trin 2/speciale)                         30. juni 2011
  Landmand (husdyr) (trin 2/speciale)                            30. juni 2011
  Landmand (planter) (trin 2/speciale)                            30. juni 2011
 • Lufthavnsuddannelsen
  Transportarbejder i lufthavn (trin 1)
  Lufthavnsoperatør med specialer

Til sidens top

 

M

 • Maritime håndværksfag
  Bådebygger (skibstømrer) (speciale)
  Sejlmager (speciale) 
                                                     30. juni 2011
 • Maskinsnedker 
  Produktionsassistent (døre og vinduer) (trin 1)
  Produktionsassistent (møbel) (trin 1)
  Maskinsnedker (trin 2/speciale) 
 • Mejerist
  Mejerioperatør (trin 1)
  Mejerist (trin 2/speciale) 
 • Mekaniker
  Automontør (trin 1)
  Mekaniker (trin 2/speciale) 
 • Metalsmed
  Jern- og metalsliber (trin 1)                                           30. juni 2011
  Gørtler (trin 2/speciale)
  Armaturgørtler (trin 2/speciale)
  Gravør (trin 2/speciale)                                                  
  30. juni 2011
  Kobbersmed (trin 2/speciale)                                          30. juni 2011
 • Mo torcykelmekaniker(se cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen)
 • Murer 
  Flisemontør (trin 1)
  Murer (trin 2/speciale) 

Til sidens top
O

 • Oliefyrstekniker
  Oliefyrstekniker (speciale) 
 • Ortopædist
  Ortopædist (speciale)                                                 30. juni 2011
 • Overfladebehandler 
  Overfladebehandler (trin 1)
  Overfladebehandler (komponenter) (trin 2/speciale)
  Overfladebehandler (konstruktion) (trin 2/speciale)  

Til sidens top

P

 • Personbefordringsuddannelsen
  Rutebilchauffør/turistbuschauffør (trin 1)
  Buschauffør (international turistbuskørsel) (trin 2)
  Buschauffør (bybus- og rutebilskørsel) (trin 2)
  Kørselsdisponent (trin 3/speciale) 
 • Plastmager
  Plastmedhjælper (trin 1)                                               30. juni 2011
  Plastmager (trin 2/speciale)                                           30. juni 2011
 • Postuddannelsen
  Postdistributør (trin 1)
  Postoperatør  (center) (trin 2)
  Postoperatør (distribution ) (trin 2)
  Postoperatør (transport) (trin 2)
  Kørselsdisponent (trin 3/speciale)  
 • Procesoperatør
  Procesarbejder (trin 1)
  Procesoperatør (trin 2/speciale)  
 • Produktionsgartner* (bemærk støtte efter “de minimis-reglerne”)
  Planteskolegartnerassistent (trin 1)                                 30. juni 2011
  Planteskolegartner (produktion) (trin 2/speciale)              30. juni 2011
  Planteskolegartner (handel) (trin 2/speciale)                    30. juni 2011
 • Produktør
  Produktør (speciale)
 • Pædagogisk assistent (pgu)

Til sidens top

R

 • Receptionist                                                               30. juni 2011
 • Redderuddannelsen
  Ambulanceassistent (speciale)
  Autohjælp (speciale)

S

 • Serviceassistent  
  Rengøringstekniker (trin 1)                                           30. juni 2011
  Serviceassistent (hospitalsservice) (trin 2/speciale)           30. juni 2011
  Serviceassistent (virksomhedsservice) (trin 2/speciale)     30. juni 2011
 • Skibsmekaniker
  Skibsmekaniker (speciale)  
 • Skibsmontør  
  Industrimontør (trin 1)
  Skibsmontør (trin 2/speciale)
 • Skibstekniker * (bemærk støtte efter “de minimis-reglerne”)
  Skibsteknikerassistent (trin 1)
  Skibstekniker (konstruktion) (trin 2/speciale)
  Skibstekniker (maritime rør) (trin 2/speciale)
  Skibstekniker (reparation) (trin 2/speciale)
  Skibstekniker (design) (trin 2/speciale) 
 • Skiltetekniker
  Skiltetekniker (speciale) 
 • Skorstensfejer
  Kedelanlægstekniker (trin 1)
  Skorstensfejer (trin 2/speciale) 
 • Skov- og naturtekniker
  Skov- og naturassistent (trin 1)
  Skov- og naturtekniker, natur- og friluftsformidler (trin 2/speciale)
  Skov- og naturtekniker, vildtplejer (trin 2/speciale)
  Skov- og naturtekniker, naturplejer (trin 2/speciale) 
 • Smed 
  Smed (bearbejdning) (trin 1)
  Smed (aluminium) (trin 2/speciale)
  Klejnsmed (trin 2/speciale)                                         
  30. juni 2011
  Smed (rustfri) (trin 2/speciale)
  Svejser (trin 2/speciale)                                               
  30. juni 2011
  Energiteknik (trin 2/speciale) 
 • Smørrebrødsjomfru (Se under Gastronom)
 • Snedker
  Bygningsmontør (trin 1)                                              30. juni 2011
  Træoperatør (døre og vinduer) (trin 1)
  Træoperatør (møbel) (trin 1)
  Bygningssnedker (trin 2/speciale)                                  
  30. juni 2011 
  Orgelbygger (speciale) 
                                                  30. juni 2011
 • Social- og sundhedsuddannelsen
  Social- og sundhedshjælper (trin 1)
  Social- og sundhedsassistent (trin 2) 
 • Stenhugger
  Stenindustriarbejder (trin 1)                                         30. juni 2011
  Stenhugger (trin 2/speciale)                                          30. juni 2011
 • Støberitekniker  
  Støberiassistent (trin 1)
  Støberitekniker (permanente forme) (trin 2/speciale)
  Støberitekniker (sandstøbning) (trin 2/speciale)

Til sidens top

T

 • Tandklinikassistent
  Tandklinikassistent (speciale)
 • Tarmrenser 
  Industritarmrenser (trin 1)
  Tarmrenser (trin 2/speciale)  
 • Teater-, udstillings- og eventtekniker 
  Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent (trin 1)
  Teatertekniker (trin 2/speciale)
  Udstillingstekniker (trin 2/speciale)  
 • Teknisk designer 
  Teknisk designer (bygge og anlæg) (speciale)                
  30. juni 2011
  Teknisk designer (industriel produktion) (speciale)          30. juni 2011
 • Teknisk isolatør
  Teknisk isolatør (speciale)
                                              30. juni 2011
 • Tjener 
  Konference- og selskabstjener (trin 1)
  Tjener (trin 2/speciale)  
 • Togklargøringsuddannelsen
  Rangerleder (trin 1)
  Klargører til godstog med speciale (trin 2/speciale)  
 • Træfagenes byggeuddannelse
  Alutømrer (speciale)                                                     30. juni 2011
  Gulvlægger (speciale)                                                   30. juni 2011
  Tømrer (speciale)                                                         30. juni 2011

Til sidens top

 • Urmager                                                                      30. juni 2011

 • Vejgodstransportuddannelsen 
  Lastbilchauffør (trin 1)
  Godschauffør (trin 2)
  Tankbilchauffør (trin 2)                                                  
  30. juni 2011
  Flyttechauffør (trin 2)                                                     30. juni 2011
  Renovationschauffør (trin 2)
  Kørselsdisponent (trin 3/speciale)  
 • Vindmølleoperatør 
  Vindmølleoperatør (mekanik og montage) (speciale)         
  30. juni 2011
  Vindmølleoperatør (vingeproduktion) (speciale)                30. juni 2011
 • Vognmaler
  Vognmaler (speciale)
                                                       30. juni 2011
 • VVS-uddannelsen
  VVS’er (trin 1)
  Ventilationstekniker (speciale)
  VVS- og blikkenslager (trin 2/speciale)
  VVS- og energispecialist (speciale)
  Rustfast industrimontør (speciale)
 • Væksthusgartner*
  Væksthusgartnerassistent (trin 1)                                    
  30. juni 2011
  Væksthusgartner (produktion) (trin 2/speciale)                 30. juni 2011
  Væksthusgartner (handel) (trin 2/speciale)                       30. juni 2011
 • Værktøjsuddannelsen
  Værktøjsmager (trin 1)
  Værktøjstekniker (trin 2/speciale)

Til sidens top

 

Æ 

 • Ædelsmed
  Butiksguldsmed (trin 1)                                                30. juni 2011
  Ædelmetalstøber (trin 2/speciale)                                  30. juni 2011
  Ædelstensfatter (trin 2/speciale)                                    30. juni 2011
  Bestiksølvssmed  (trin2/speciale)                                   30. juni 2011
  Ciselør (trin 2/speciale)                                                30. juni 2011
  Guldsmed (trin 2/speciale)                                           30. juni 2011
  Korpussølvsmed (trin 2/speciale)                                  30. juni 2011

Til sidens top

Udgåede lister – til brug for revision mv.:

Voksenlærlingeliste for 2010 – sorteret efter branche
Voksenlærlingelisten pr. 1. januar 2010 – sorteret efter brancher (pdf)
Voksenlærlingelisten pr. 1. juli 2009 – sorteret efter brancher (pdf)
Voksenlærlingelisten pr. 1. januar 2009 – sorteret efter brancher(pdf)

Uncategorized

sw153

Seneste nyt fra BRHS

Plancher fra seminar den 30.1. og 2.2. tilgængelige

(03. februar 2009)

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland afholdt den 30. januar 2009 seminar om  udfordringer og indsats i Østdanmark 2009 – og den 2. februar om ungeindsatsen i Østdanmark. Plancher fra begge arrangementer er nu online.

Pressemeddelelse: Indsatsen for unge ledige skal matche de unges problemer

(02. februar 2009)

Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark var i slutningen af 2008 godt 28.600 og dermed knap 1.500 flere end i slutningen af 2007. Langt den største gruppe – ca. 14.400 – er unge på kontanthjælp, mens der er godt 4.300 unge på arbejdsløshedsdagpenge og godt 4.100 på sygedagpenge. Der er således fortsat et stort potentiale for øge arbejdsudbuddet blandt de unge mellem 16 og 29 år.

I takt med den faldende ledighed de seneste år er gruppen af unge på offentlig forsørgelse dog generelt blevet svagere. Andelen af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har været stigende. Det viser en ny analyse af ungeledigheden, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har gennemført.

Læs hele pressemeddelelsen Se analysen “Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark” (pdf)