brhovedstadensjaelland.dk Artikler Når man optimerer arbejdsgange ved hjælp af IT

Når man optimerer arbejdsgange ved hjælp af IT

For mange virksomheder i Danmark er det blevet en selvfølge at anvende IT til at optimere og effektivisere arbejdsgange for medarbejderne. Her handler det om, at IT overtager de manuelle og trivielle arbejdsopgaver, og medarbejderne bruger tiden på at udføre andre arbejdsopgaver.

Her kommer software til erp ind i billedet. ERP er en forkortelse for Enterprise Ressource Planning og det dækker over software til at håndtere de forskellige administrative processer i en virksomhed.Det er udviklet specifikt til at kunne håndtere bogholderi, rapportering, integration til bank, lagerstyring, ordrer, vareindkøb, produktionsstyring samt service og ressourcestyring. Det er et stort og omfattende program, hvor det er muligt at være logget over 100 brugere på systemet.Programmet er udviklet til både at håndtere avanceret økonomistyring, lager og kompleks produktionsplanlægning. Ideen bag er, at en virksomhed kan anvende ét system til alle arbejdsprocesser, og at medarbejdere dermed har adgang til samme data. Ellers vil man typisk opleve, at f.eks. sælgere anvender et CRM-system, økonomiafdelingen anvender et system til bogholderi og produktionschefen anvender et andet system til planlægning. Med ERP kan alle arbejde i det samme system og udnytte fordelen i at deles om samme kundedata, ordrestatus mv. Det er selvfølgelig muligt at sætte begrænsninger op, så det f.eks. kun er produktionschefen, der kan oprette og planlægge en ordre. Ligesom man kan sætte begrænsninger på, at det kun er bogholderen, der kan bogføre fakturaer og f.eks. virksomhedsejeren, der kun kan godkende betalinger over en vis grænse. Ikke mindst kan man begrænse adgang for nogle brugere, så de f.eks. ikke kan se løndata eller personaledata.

Med et erp program er der mange muligheder for at effektivisere og danne overblik over regnskabstal, KPI’er mv. Man kan også bruge den tætte integration til Power BI for at bygge rapporter og bedre kunne analysere tal og data. Flere virksomheder vælger også at få integreret til andet software. Det kan f.eks. være webshops, lagersystemer mv. Hermed kan det være nemmere for medarbejdere at få et overblik over varelager, priser osv. Der findes forskelligt erp software. Et af de mest anvendte programmer er Dynamics 365 Business Central. Det er udviklet af Microsoft. Her får man adgang til et program med mange muligheder. Det er for mange nemt at tilgå og brugervenligt. Her får man et tilpasset rollecenter, så man hurtigere kan få adgang til data og udvalgt funktionalitet. Programmet er bygget op, så man kan få adgang til al funktionalitet ved at søge det frem. Man kan selv tilrette sit rollecenter, så man ser diagrammer og genveje, når man åbner programmet. Det kan være en oversigt over mest solgte varer, udeståender, bilag der skal godkendes, arbejdstimer der skal registreres eller noget helt andet. Her er mulighederne mange.

Related Post