Om BRHS

Mange børn af ufaglærte forældre bliver selv ufaglærte

  • Om BRHS
  • Aktivitetskalender
  • Igangværende udbud
  • Nyheder efter dato
    • Afmeld abonnement
    • Tilmeld abonnement

Forældres uddannelsesmæssige baggrund har fortsat stor betydning for unges tilbøjelighed til at tage en uddannelse i Østdanmark. 36,5 procent af unge med ufaglærte forældre havde i 2009 ikke gennemført eller var i gang med en uddannelse. Andelen er dog faldet siden 1990, hvor 40,6 procent af unge fra ufaglærte hjem var uden uddannelse ud over Folkeskolen.

Det viser en analyse, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet på baggrund af data fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen beskriver andelen af 25-29-årige unge fra ufaglærte hjem, som ikke får en uddannelse.

Der er store forskelle fra kommune til kommune på, i hvor høj grad unge fra ufaglærte hjem bryder den sociale arv og tager en ungdomsuddannelse. Ligeledes er der stor forskel på udviklingen fra kommune til kommune fra 1990 til 2009.

Undersøgelsen indikerer, at der er sammenhæng mellem hvor stor en andel af de unge generelt, der ikke får en ungdomsuddannelse, og andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke får en ungdomsuddannelse.

Læs hele analysen Den sociale arv i Østdanmark (pdf)